Menu

Obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel internetového obchodu Mgr. Gabriela Polsterová, IČ73391930, DIČ CZ7857032139, se sídlem Rodinná 765/1, 312 00 Plzeň, zapsaná jako fyzická osoba v Živnostenském rejstříku od 1. 11. 2002 pod č. j. Zm. 410/07 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o provozovateli jsou uvedeny na webové stránce www.houpacky.info v sekci „Kontakty“.

Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky. Další ustanovení ve VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Osobní odběry jsou možné na adrese Rodinná 1, Plzeň 312 00 nebo Ke Kyjovu 44, Plzeň 318 00. Dle dohody a pouze o víkendu lze zboží též převzít v Přešticích, Klatovech nebo Sušici.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 1. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:

 1. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží
 3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 1. SMLOUVA
  1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

  1. Dodání zboží/služby
 1. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží Kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce;
 2. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodejci kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení;
 3. Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím přepravní společnosti DPD. Objemnější zásilky (dětská hřiště, skluzavky, tabule o rozměru 120x80cm a větší, apod.) jsou přepravovány firmou TopTrans/FOFR/DHL. Zboží je možné platit dobírkou, převodem na účet číslo 2200551172/2010 nebo kartou prostřednictvím platební brány Teya. Zboží je možné též zaplatit hotově při osobním odběru na jedné z výše uvedených adres;
 4. Prodávající obvykle odešle zboží skladem do 1-2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky nebo do 1 dne od přijetí platby na účet. Zboží na externím skladu zasíláme do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud Prodávající zjistí, že není schopen Kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, oznamuje tuto skutečnost Kupujícímu a sdělí mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje;
 5. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, které není skladem nebo u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší;
 6. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz Kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny;
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu;
 8. Zboží zasíláme pouze v rámci České republiky, do zahraničí nezasíláme;
 9. Způsob vyřízení a dodání zboží velkoobchodnímu odběrateli se upravuje následujícím způsobem:

 

 1. Doba expedice se prodlužuje z 1 dne na 1 až 4 pracovní dny.
 2. Nová objednávka je předána osobně/expedována přepravní službou pouze v případě, že na velkoobchodního odběratele není evidována neuhrazená faktura po termínu splatnosti.
 3. Výše poštovného se upravuje takto:
 • Objednávka v hodnotě do 4999,- bez DPH zasílaná prostřednictvím DPD/Toptransem je účtováno poštovné standardním způsobem.
 • Objednávka od 5000,- do 9999,- bez DPH zasílaná prostřednictvím DPD neobsahující skluzavky je zaslána zdarma, účtován je pouze poplatek za dobírku 40,- vč. DPH.
 • Objednávka od 5000,- do 9999,- bez DPH zasílaná prostřednictvím TopTransu obsahující skluzavky je zaslána za poplatek 530,- vč. DPH nebo 570,- vč. DPH v případě zaslání na dobírku.
 • Objednávka nad 10000,- bez DPH zasílaná prostřednictvím DPD/TopTransu je zaslána zdarma, účtován je poplatek za dobírku 40,- vč. DPH.
 • Osobní vyzvednutí na skladu v Radčicích, ulice Ke Kyjovu 44 je vždy zdarma.
 • Výše uvedené varianty poštovného nelze nastavit v rozhraní e-shopu automaticky, poštovné je přidáno následně do vystavené faktury.
 1. Způsob platby:
 • Na dobírku
 • Hotově při převzetí objednávky
 • Na fakturu se splatností 14 dnů
 • Platba předem převodem – v tomto případě je nutné vyčkat na případnou úpravu poštovného.
 1. Slevy jsou poskytovány dle obratu za uplynulý kalendářní takto:
 • Obrat 50. 000 – 99.000,- bez DPH náleží sleva 2,5% z ceny vč. DPH
 • Obrat 100.000 – 199.000,- bez DPH náleží sleva 5% z ceny vč. DPH
 • Obrat 200.000 – 299.000,- bez DPH náleží sleva 7,5% z ceny vč. DPH
 • Obrat 300.000 – 449.000,- bez DPH náleží 10% z ceny vč. DPH
 • Obrat nad 450.000,- bez DPH náleží 12,5% z ceny vč. DPH

 

 

 

  1. Odpovědnost Prodávajícího

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – STORNO OBJEDNÁVKY

 

Kupující má právo stornovat již podanou objednávku, pouze pokud zásilka ještě nebyla odeslána – po odeslání je objednávka již závazná. Při případném stornu, hradí kupující náklady s tím spojené. Odeslaná objednávka je pro obě strany závazná.

Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zásilky odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu pod podmínkou, že zboží, které mu nevyhovuje, nebylo poškozeno nebo znehodnoceno. Stejné podmínky platí i v případě osobního odběru. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodejce obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodejce doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodejce spolu s vyplněným formulářem Odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou, ke stažení na stránkách www.houpacky.info), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 

 1. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran (společnosti Heureka a. s., Czech Republic s.r.o., IČ 023 87 727,
Google, Seznam.cz). Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

 

 1. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny. Toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodejce. Prodejce v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu výše poštovného, ať už snížení nebo zvýšení, a to v případě, že je kupujícím zvolená nesprávná varianta poštovného.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodejce akceptuje následující platební podmínky:

  1. Platba v hotovosti při nákupu
  2. Platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího (Fio banka 2200551172/2010)
  3. Platba kartou prostřednictvím internetového rozhraní Teya.
  4. Platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodejce.

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodejce a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád se řídí dle zákona č.40/1964SB. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002SB NA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ SE VZTAHUJE ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ ODE DNE ZAKOUPENÍ, pokud není uvedeno jinak. DNEM ZAKOUPENÍ SE ROZUMÍ DEN, KDY SI KUPUJÍCÍ PŘEVZAL ZBOŽÍ JEHO ZVOLENOU FORMOU (osobní odběr, zásilka). Doklad o prodeji, faktura a zároveň záruční list (pokud je potřebný) obdrží kupující spolu s objednaným zbožím.

REKLAMACE a vrácení zboží

  1. Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že je obal poškozen, měl by kupující na místě sepsat se zástupcem společnosti DPD/TopTrans protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Pokud si Kupující všimne poškození zásilky až při otevírání, kdy už přepravce není přítomen, je nutné obrátit se nejpozději následující den na dopravce a sepsat reklamační protokol. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí Kupující neprodleně informovat Prodávajícího o vzniklém problému.
  2. V případě, že Kupující chce zboží reklamovat, měl by tuto skutečnost nejprve prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky sdělit Prodávajícímu. Poté by měl zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího uvedenou na e-shopu či faktuře, kterou se zbožím obdržel. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží by měl Kupující přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace (popis závady, popř. její označení) vyplněním reklamačního formuláře, doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).
  3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající nedohodne s Kupujícím jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.
  4. Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží, opravu závady nebo vrácení částky za zboží včetně poštovného dle platných zákonů.
  5. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 08. 02. 2021 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 14. 04. 2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

X

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies, které jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Pokud to povolíte, budou tyto stránky za účelem zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu a reklamy používat i jiné cookies. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google, Seznam.cz a Heureka.t

Souhlasím
Nesouhlasím